Kombinovani

Kombinovani transportni koferi, flight cases, omogućavaju ugradnju više različitih i/ili nestandardnih elemenata, instrumenata i opreme. Najčesći primer je kofer za CD plejere, miksetu i/ili još neku komponentu koji čine celinu i koriste se istovremeno. Kabliranje ovakvog sistema unutar kofera olakšava korišćenje i ubrzava montažu na terenu

No products were found matching your selection.