Metalni koferi sa ili bez prinudnog hlađenja omogućavaju sigurno instalisanje Vaše vredne opreme, sprečavaju neovlašćeno rukovanje, štite od prašine i oštećenja.

Showing all 3 results