Aktivne skretnice, procesori za zvuk, VU metri itd.
Primena aktivnih, a naročito digitalnih aktivnih skretnica, u modernim audio sistemima je prektično neizbežna. Moderne tendencije i stalno podizanje normi kvaliteta su izrodili ovaj veoma koristan uređaj.
Moderne digitalne aktivne skretnice u sebi sadrže banku podataka zvučnika i zvučnih kutija sa unetim parametrima, a povezivanjem na računar preko USB priključka moguće je proširenje i modifikovanje svih podataka. Tako ste u mogućnosti da pojačalima pošaljete tačno onakav signal koji odgovara prikopčanim zvučnim kutijama, dobijete bolji kvalitet zvuka, rasteretite zvučne kutije i smanjite opasnost od oštećenja. Naravno, ovo zahteva određenu stručnost rukovaoca.
Wizard-electronic nudi kompletna sistemska rešenja za svaki prostor koji treba ozvučiti, širok spektar zvučnih kutija i gotove programe u aktivnim skretnicama za konkretne situacije

Showing all 13 results