HIT, Flex Neon, LED saviljiva reklama po potrebi. Normal Jacket je opcija kod koje je materijal Flex Neon-a beo u ugasenom stanju za razliku od Color Jacket-a gde je materijal u boji svetla i kada je ugašen.

No products were found matching your selection.