Kabl XLR banana


XLR kabal banana

Tip – Gotovi audio i videoXLR-Banana
Vrsta – Gotovi audio i videoMikrofonski/Signalni
Category: