RGB LED Buster

RGB LED Buster

snaga: 200W

napon: 12V

Ovaj uređaj služi za povečanje količine RGB LED traka koje se mogu priključiti na neki RGB LED DIMMER.

Korišćenjem ovog bustera dobijate dodatnih 200W

Description

Uputstvo za upotrebu

Ovaj uređaj služi za povećanje količine RGB LED traka koje se mogu priključiti na neki RGB LED DIMMER. Korišćenjem ovog bustera dobijate dodatnih 200W, koliko i iznosi njegova snaga. Uređaj je predviđen za RGB LED trake koje su predviđene za napon od 12V i čija ja zajednička elektroda ANODA ( plus pol ). Takođe i uređaj čiju snagu treba povečati mora biti predviđen za takve LED trake.

Uređaj se koristi na način da uređaj čiju snagu treba povečati spojite prema uputstvu proizvodžača. Na izlaz tog uređaja treba spojiti LED trake onolike snage, koliko je predvideo proizvodžač ili manje. Takođe na isti izlaz treba spojiti ulaz bustera  označen kao INPUT. Ulaz ima 4 priključka.

R – Priključak za crvenu boju

G – Priključak za zelenu boju

B – Priključak za plavu boju

COM – Priključak za zajedničku elektrodu ( ANODA; plus pol )

Osim ulaznog priključka, na busteru postoji i izlazni priključak označen kao OUTPUT. On sadrži 6 priključaka.

Ub+ — Priključak za + pol napajanja

R – Priključak za crvenu boju dodatnih LED traka

G – Priključak za zelenu boju dodatnih LED traka

B – Priključak za plavu boju dodatnih LED traka

COM – Priključak za zajedničku elektrodu dodatnih LED traka ( ANODA; plus pol )

Ub- –Priključak za – pol napajanja

Preporučuje se upotreba elektronskog napajanja ( čoper ) snage 200W/12V ili veće snage. Snaga LED traka koje se smiju priključiti na buster je 200W ili manje. Spajanje je potrebno izvršiti kvalitetno, da se maksimalno smanji mogučnost kratkog spoja pri tom pazeći da se napajanje ne spoji obrnuto. Moguće je koristiti isto napajanje i za buster i za uređaj koga pojačavamo, s tim da mu snaga bude jednaka ukupnoj snazi LED traka ili veća.

Na busteru postoji i crvene lampica koja označava prisustvo ispravnog napajanja.

You've just added this product to the cart: