Return to previous page

Neophodno za fiksiranje držača mikrofona kada se koristi odgovarajući stalak.