Return to previous page

Ballast propaljivač za sijalicu 10R

Elektronski ballast i propaljivač za sijalicu 10R 280W
Namena : rezervni deo za moving head beam 10R sharpy 280W