W-BLINDER 4x650W DMX je aktivna verzija Blindera. Ima ugrađeni 2-kanalni DIMER tako da Blinder
može da se kontroliše pomoću DMX-a sa grupama od po 2 sijalice. Uredjaj se koristi kao deo scenske opreme – Audience Blinder.