Tehničke karakteristike:

NAMENA:                                                 Pogon RGB LED rasvetnih tela

ZAJEDNIČKA ELEKTRODA:               Anoda  ( + pol)

BROJ IZLAZNIH RGB KANALA:         5

MAKSIMALNA IZLAZNA SNAGA :     360W

MAKSIMALNA IZLAZNA SNAGA PO JEDNOM RGB KANALU….90W

(zbirna snaga svih kanala ne sme preći 360W)

IZLAZNI NAPON:                                    12V

RADNI NAPON:                                       12V jednosmerne struje                                                                                                                                                                                                                                                                              KONTROLA:                                             DMX 512 ili automatski rad u MASTER ili SLAVE režimu        NAMEŠTANJE DMX ADRESE:            DIP prekidači

DMX PRIKLJUČCI:                                 Priključne kleme 4 mm kvadratna

IZLAZNI PRIKLJUČCI:                          Priključne kleme 4 mm kvadratna

DIMENZIJE:                                             150mm X  90mm X  31mm

BOJA:                                                          Crna

PREDNOSTI:                                             Kvalitetna izrada

Kvalitetno hlađenje

Kvalitetni priključci

Tehnička podrška