Tačkasti laser zvezda MS-2

RGB laser uz koordinaciju dva jednosmerna motora za stvaranje različitih
delikatnih oblika, kao što su zvezdani krugovi, tuš sa zvezdama, poligonal i tako dalje, sa funkcijom rotacije, menjajući boju i trepereći.