Return to previous page

Držač mikrofona koji je neophodan prilikom korišćenja stalka.
Tri mikrofona istovremeno.