• Standardni konektor za konverziju USB formata tip A – B (B – A)
• Standardna D-verzija instalacija, velika pogodnost za inženjersku upotrebu

Namena: komunikacija putem flash diska sa prijemnom karticom na led reklamama