• Standardni konektor za konverziju USB formata tip A
• Standardna D-verzija instalacija, velika pogodnost za inženjersku upotrebu
• Sklopljen sa gumenim zaptivačem, može se postići Ip68 zastita

Namena: komunikacija putem flash diska sa prijemnom karticom na led reklamama